Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικήτας ὁ Νισύριος

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικήτας ὁ Νισύριος

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικήτας ὁ Νισύριος (21 Ἰουνίου) ἀνῆκε σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπιφανέστερες οἰκογένειες τοῦ νησιοῦ. Κάποτε ὁ πατέρας του ὁδηγήθηκε στὸ ὀθωμανικὸ δικαστήριο ὡς κατηγορούμενος καὶ φοβούμενος τὴ θανατικὴ καταδίκη ἀλλαξοπίστησε μαζὶ μὲ τὴ σύζυγο καὶ τὰ παιδιά του καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴ Ρόδο.


Ὁ Νικήτας μεγάλωσε ὡς μουσουλμάνος, ἔχοντας λησμονήσει τὴ χριστιανική του ἰδιότητα, φέροντας τὸ ὄνομα Μεχμέτ. Σὲ μία φιλονικία μὲ ἄλλα παιδιὰ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὸν ἔβρισε ὡς «γκιαούρη», δηλαδή ἄπιστο. Ρωτώντας τὴ μητέρα του ἔμαθε τὴν ἀλήθεια, ἡ ὁποία κυριολεκτικὰ τὸν συγκλόνισε. Ἐγκατέλειψε τὴν οἰκογένειά του καὶ πῆγε στὴ Χίο, ὅπου κατέφυγε στὴ Νέα Μονή. Ὁ ἡγούμενος τὸν ἔστειλε στὸν Ἅγιο Μακάριο ἐπίσκοπο τῆς Κορίνθου, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸ νησί. Ἐξομολογήθηκε, ἔλαβε τὸ Ἅγιο Χρίσμα καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἐπέστρεψε στὴ Νέα Μονή, ὅπου συνέχισε τὴν ἀσκητικὴ ζωή.


Ἔχοντας τὶς εὐχὲς τῶν πατέρων πῆγε στὴν πόλη τῆς Χίου, ὅπου ἀποκαλύφθηκε ἡ μεταστροφή του στὸν Χριστιανισμό. Μετὰ ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια, τὸν μετέφεραν στὴν ἄκρη τῆς πόλεως, κοντὰ στὸ μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων. Ἐκεῖ τὸν θανάτωσαν κόβοντάς του μὲ πολλὰ σιγανὰ χτυπήματα τὸ κεφάλι. Σήμερα ἡ Τιμία Κάρα του φυλλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων, ἀποτελώντας πηγὴ ἁγιασμοῦ καὶ θείας χάριτος.

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΙΣΥΡΙΟΥ

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Νισύρου τόν γόνον καί τῆς Χίου τό καύχημα, τόν φρουρόν Αἰγαίου πελάγους, Νικήταν τόν ἔνδοξον, ὑμνήσωμεν συμφώνως οἱ πιστοί, βοῶντες πρός αὐτόν εἰλικρινῶς. Σαῖς λιταῖς τούς τήν σήν μνήμην ἐπιτελοῦντας, σῶζε καί βοῶντάς σοι. Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖν πρέσβυν ἀκοίμητον.