Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τρίτη, 01 Αύγουστος 2017
Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κώου καί Νισύρου κατηγγέλθη ὅτι κάποιοι ἐπιτήδειοι γυρίζουν στά σπίτια καί ζητοῦν χρήματα γιά τήν ἐπισκευή τῶν Ἱερῶν Ναῶν πού ἐπλήγησαν ἀπό τόν σεισμό.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐφιστᾶ τήν προσοχήν τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καί ἀνακοινώνει ὅτι δέν ἔχει ξεκινήσει ἔρανος.

Συνεπῶς, ἐάν κάποιοι θέλουν νά προσφέρουν τόν ὀβολόν των, μποροῦν νά ἀπευθύνωνται μόνον εἰς τούς Ἱερατικῶς Προϊσταμένους καί τούς Ἐφημερίους τῶν πληγέντων 1) Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, 2) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, 3) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων καί μόνον ἔναντι Ταμειακῆς Ἀποδείξεως.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως