Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μεγάλη Τετάρτη Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς πλένει τά πόδια τῶν μαθητῶν

Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020
Μεγάλη Τετάρτη Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς πλένει τά πόδια τῶν μαθητῶν

Ἀπόψε βλέπουμε ὅτι ὁ Χριστὸς κάνει κάτι ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ εἶναι ἀκατανόητο: Σκύβει καὶ πλένει τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του, σὰν νὰ εἶναι δοῦλος. Ὁ Δημιουργὸς ὑπηρετεῖ τὸ δημιούργημα. Ὁ Πλάστης διακονεῖ τὸ πλάσμα.

Ποιὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν Χριστὸ καὶ στὴν ἱστορία;

Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι στὶς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τοὺς ἀδελφούς μας; Τοὺς σεβόμαστε ἄραγε; Ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ; Διακονοῦμε τὸν συνάνθρωπο; Περιθάλπουμε τὸν ἄρρωστο; Ταΐζουμε τὸν πεινασμένο;

Μήπως ἡ στάση μας ἀπέναντί τους εἶναι ἀρνητική; Μήπως ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸν πόνο; Μήπως κλείνουμε τὰ μάτια στὴν ἀνάγκη τους; Μήπως προσπερνᾶμε τὴ δυστυχία τους;

Συχνότατα, ὄχι μόνο δὲν διακονοῦμε τὸν πλησίον, ἀλλὰ οὔτε κἂν στρέφουμε τὸ βλέμμα μας πρὸς αὐτόν. Ὁ Χριστὸς εἶναι σαφέστατος: ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πρῶτος ἀνάμεσά μας πρέπει νὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ διακονεῖ τοὺς ἄλλους. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ξεχωρίζει πρέπει νὰ τὸ πετύχει προσφέροντας.

Μακάρι νὰ μᾶς κυριεύει ἡ ντροπὴ κάποιες φορές, ὥστε νὰ ἐρχόμαστε εἰς ἑαυτὸν καταλαβαίνοντας ὅτι πάντοτε ὑπάρχει τὸ περιθώριο γιὰ προσφορὰ στὸν συνάνθρωπο, ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότητα τῆς συγκατάβασης ποὺ ζητᾶ ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς.

Μακάρι κάποια στιγμὴ στὴ ζωή μας, νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅτι ὁ δρόμος τοῦ Παραδείσου περνᾶ ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.

Εἴθε τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί μου, νὰ γίνει ὁδοδείκτης γιὰ ὅλους μας! Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση δὲν θὰ ὑπῆρχε πλέον καταπίεση, ἀδικία καὶ ἐκμετάλλευση, ἀλλὰ σεβασμὸς καὶ ἀγάπη.

Ἀμήν! Γένοιτο!

+ Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ