Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἀνακοίνωση γιά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου

Σάββατο, 18 Απρίλιος 2020
Ἀνακοίνωση γιά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου

 Χριστός Ἀνέστη Ἀληθῶς!

Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναήλ λυπᾶται πού παρά τή θέλησή του δέν μπορεῖ νά ἑορτάσει, μαζί μέ ὅσους ἀπό ἐσᾶς θά ἤθελαν, τά ὀνομαστήριά του (22 Ἀπριλίου, Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου) μέσα σέ αὐτό τό κλίμα πανικοῦ πού δημιούργησαν οἱ συνεργαζόμενοι μέ τή δύναμη τοῦ κακοῦ μεταστρέφοντας τή φύση ἀπό εὐεργετική σέ ἐχθρική γιά τόν ἄνθρωπο.

Εἶναι εὐχαριστημένος πού δέν θά ἀναγκαστοῦν νά τοῦ εὐχηθοῦν κάποιοι πού δέν θέλουν, ἀλλά εἶναι στενοχωρημένος πού δέν θά δεχθεῖ τίς εὐχές ἀπό αὐτούς πού θά ἤθελαν νά τοῦ εὐχηθοῦν.

Ἀγαπᾶ ὅλους, προσεύχεται γιά ὅλους καί παρακαλεῖ τόν προστάτη του Ἅγιο Ἀπόστολο Βαρθολομαῖο-Ναθαναήλ νά μεσιτεύει στόν ἀναστημένο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό γιά τήν ὑγεία                                                                                                                 τοῦ σύμπαντος κόσμου.

                                                                                                                 Ἀμήν! Γένοιτο!