Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μεγάλη Τρίτη Ἑσπέρας: Ἡ μετάνοια εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία

Τρίτη, 27 Απρίλιος 2021
Μεγάλη Τρίτη Ἑσπέρας: Ἡ μετάνοια εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία

Τὴν Μεγάλη Τρίτη ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας, παρουσιάζει στὸν καθένα μας τὴν ἐντυπωσιακὴ πράξη μετανοίας μίας βαθύτατα ἁμαρτωλῆς γυναίκας.

Ἡ γυναίκα αὐτὴ ζοῦσε γιὰ νὰ ἀπολαμβάνει μόνη της, μὲ ἐγωισμό, ὅσα ἀποκτοῦσε μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή της. Ὅταν συνάντησε τὸν Χριστό, κατάλαβε τὸ λάθος της καὶ ἄλλαξε στάση ἀπέναντι στὴ ζωὴ καὶ στὸν συνάνθρωπό της.

Ὁ Χριστός, μὲ τὴ μεγάλη φιλανθρωπία Του, δέχθηκε ἀμέσως τὴ μετάνοιά της, γιατί, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τονίζει, ἡ γυναίκα αὐτὴ ποὺ πρὶν ζοῦσε ἁμαρτωλὴ ζωὴ μετανόησε καὶ ἀγάπησε πολύ. Μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ οἱ πράξεις της, ποὺ ἦταν ὁλοφάνερα ἁμαρτωλές, εἶχαν στόχο τὸ κέρδος καὶ τὴν ἀπόκτηση χρημάτων. Μπροστὰ στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὅμως, τὰ χρήματα ἔχασαν τὴν ἀξία τους καὶ ἡ ἁμαρτία ἔχασε τὴν ἑλκυστικότητά της.

Ἡ ἁμαρτωλὴ γυναίκα εἶναι ἀνώνυμη, γιατὶ ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀνώνυμη. Δὲν διασώθηκε τὸ ὄνομά της, παρὰ μόνο ἡ ἁγία πράξη της ποὺ εἶναι ἀξεπέραστο πρότυπο γιὰ κάθε ἄνθρωπο. Βέβαια, γιὰ τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας, ἡ γυναίκα αὐτὴ εἶναι ἐπώνυμη.

Ἂς εἴμαστε, λοιπόν, προσεκτικοὶ καὶ ἂς μὴν συγχέουμε τὴ μετανοημένη ἁμαρτωλὴ τοῦ Εὐαγγελίου, μὲ ἄλλα ἁγιασμένα πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἂς διώξουμε, ἀδελφοί μου, ἀπὸ κοντά μας τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία μᾶς κρατᾶ στὴν ἀνωνυμία. Ἂς ἀγωνιστοῦμε νὰ γίνουμε ἐπώνυμοι στὰ μάτια τοῦ Χριστοῦ μας. Ἂς προσπαθήσουμε νὰ ἀποκτήσουμε ξεχωριστὴ προσωπικότητα καὶ νὰ καλλιεργήσουμε βαθειὰ μέσα μας τὴν ἀγάπη καὶ τὴ μετάνοια.

Ἂς ἀγαπήσουμε κάθε ἁμαρτωλὸ κάνοντάς τον ἐπώνυμο, δίνοντάς του ὄνομα καὶ βοηθώντας τον νὰ ἀποκτήσει τὴν ἁγιότητα, ποὺ εἶναι τὸ ζητούμενο γιὰ ὅλους μας.

Ἂς μιμηθοῦμε τὴ μετάνοια τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας, ἡ ὁποία, γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ αὐθόρμητα ἔδειξε πρὸς τὸν Χριστὸ δοξάζεται στοὺς αἰῶνες.

Ἀμήν. Γένοιτο!

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ