Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μεγάλη Τετάρτη Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς πλένοντας τὰ πόδια τῶν μαθητῶν δίνει σὲ ὅλους μας ἕνα πολύτιμο παράδειγμα

Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021
Μεγάλη Τετάρτη Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς πλένοντας τὰ πόδια τῶν μαθητῶν δίνει σὲ ὅλους μας ἕνα πολύτιμο παράδειγμα

Ἔφτασε ἡ Μεγάλη Τετάρτη καὶ ἐντυπωσιασμένοι βλέπουμε τὸν Χριστὸ νὰ κάνει κάτι ποὺ μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβουμε καὶ νὰ τὸ δεχθοῦμε: σκύβει καὶ πλένει τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του, σὰν νὰ εἶναι δοῦλος. Ὁ Δημιουργὸς ὑπηρετεῖ τὸ δημιούργημα. Ὁ Πλάστης διακονεῖ τὸ πλάσμα.

Τί μᾶς διδάσκει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Κύριός μας;

Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι στὸν Χριστό;

Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι στοὺς ἄνθρώπους ποὺ εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ;

Τοὺς σεβόμαστε; Ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ; Διακονοῦμε τὸν συνάνθρωπο; Περιθάλπουμε τὸν ἄρρωστο; Ταΐζουμε τὸν πεινασμένο;

Μήπως δὲν νοιαζόμαστε γιὰ τὸν πόνο τοῦ πλησίον μας; Μήπως κλείνουμε τὰ μάτια μπροστὰ στὴν ἀνάγκη του; Μήπως προσπερνᾶμε μὲ ψυχρὴ ἀδιαφορία τὴ δυστυχία του;

Δὲν εἶναι σπάνιο φαινόμενο, ἀδελφοί μου, νὰ ἀποστρέφουμε ἐπιδεικτικὰ τὸ βλέμμα μας ἀπὸ αὐτὸν ποὺ μᾶς ἔχει ἀνάγκη! Ἀπὸ αὐτὸν ποὺ μᾶς χρειάζεται! Ὁ Χριστὸς ξεκάθαρα λέγει ὅτι ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πρῶτος ἀνάμεσά μας πρέπει νὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ διακονεῖ τοὺς ἄλλους. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ξεχωρίζει πρέπει νὰ τὸ πετύχει προσφέροντας. Αὐτὸ μᾶς δείχνει ἀπόψε ὁ Χριστός!

Δόξα τῷ Θεῷ, κάποιες φορές μᾶς κυριεύει ἡ ντροπὴ ἀπέναντι στὸ συνάθρωπο ποὺ δοκιμάζεται καὶ ἐρχόμαστε εἰς ἑαυτὸν καταλαβαίνοντας ὅτι πάντοτε μποροῦμε νὰ τὸν βοηθήσουμε, ὅπως μᾶς ζητᾶ ὁ Θεὸς νὰ κάνουμε.

Ὅταν συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ δρόμος γιὰ νὰ κερδίσουμε τὸν Παράδεισο περνᾶ ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη καὶ τὴν προσφορά μας πρὸς τὸν πλησίον τότε ἡ προσπάθεια τοῦ Χριστοῦ θὰ ἔχει πετύχει καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Διδάσκαλος δὲν γονάτισε μάταια μπροστὰ στοὺς μαθητές Του.

Ἂς ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς αὐτὸ τὸ παράδειγμα κι ὁ κόσμος μας θὰ γίνει διαφορετικός, πιὸ ὄμορφος, πιὸ ἀνθρώπινος. Δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον καταπίεση, ἀδικία καὶ ἐκμετάλλευση, ἀλλὰ μόνο σεβασμὸς καὶ ἀγάπη.

Ἀμήν. Γένοιτο!


† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ