Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Πατριαρχικά Κείμενα - Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου

Τίτλος Ημερομηνία
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2023) Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2023 Τρίτη, 11 Απρίλιος 2023
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2023) Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2022) Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2022) Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2022 Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2022) Πέμπτη, 03 Μάρτιος 2022
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2021) Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος 2021
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2021) Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2021 Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2021
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2021) Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2021
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2020) Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2020
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2020) Κυριακή, 30 Αύγουστος 2020
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2020 Σάββατο, 18 Απρίλιος 2020
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2020) Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2019) Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2019
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2019) Σάββατο, 31 Αύγουστος 2019
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2019 Σάββατο, 27 Απρίλιος 2019
Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2019) Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2019
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2018) Κυριακή, 23 Δεκέμβριος 2018