Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐψηφισμένου Μητρ. Σύμης κ. Χρυσοστόμου

Παρασκευή, 09 Φεβρουάριος 2018
Ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐψηφισμένου Μητρ. Σύμης κ. Χρυσοστόμου

Παραθέτουμε τήν Ἀνακοίνωση τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριαρχείου σχετικά μέ τήν χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου:

"Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Κυριακήν τῆς Ἀπόκρεω, 11ην Φεβρουαρίου, τελεῖται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων δ᾿ Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν τελεσθήσεται ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου".

Πηγή