Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου πρὸς τους ἀποφοἰτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καὶ τῆς Νισύρου

Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018
Εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου πρὸς τους ἀποφοἰτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καὶ τῆς Νισύρου

Ἐγκαρδίως συγχαίρουμε καὶ ἐφέτος τοὺς μαθητὲς ποὺ συμμετεῖχαν στὶς ἐξετάσεις γιὰ εἰσαγωγὴ στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση καὶ παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ ἀντιξοότητες πέτυχαν τὸν στόχο τους, καθὼς τὰ παιδιὰ αὐτὰ ξεκίνησαν τὴν τελευταία τάξη τοῦ Λυκείου λίγο μετὰ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ τῆς 21ης Ἰουλίου 2017 καί, πολλὰ ἀπὸ αὐτά, ἀναγκάστηκαν νὰ παρακολουθήσουν μαθήματα τὸ απόγευμα, ἐφ᾿ ὅσον τὰ διδακτήρια στὰ ὁποῖα φοιτοῦσαν εἶχαν ὑποστεῖ σοβαρὲς ζημιές. Ὁ ἀγῶνας τους ἦταν μεγάλος. Μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν καθηγητῶν τους καὶ τὴ βοήθεια καὶ συμπαράσταση τῶν οἰκογενειῶν τους κατόρθωσαν νὰ ὁλοκληρώσουν μὲ ἐπιτυχία τὴν προσπάθειά τους.

Σημαντικότατη εἶναι ἡ προσφορὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας ποὺ μὲ ἀγάπη καὶ ὑπομονὴ τοὺς ὁδήγησαν στὰ ἀγαθὰ τῆς γνώσεως, καί, παρὰ τὶς ἰδιαίτερα δύσκολες ἐφετινὲς συνθῆκες, τοὺς κατηύθυναν μὲ ἄρτιο τρόπο ἐπιτελώντας ἐπιτυχῶς τὸ δύσκολο καὶ πολυεύθυνο ἔργο τους, ὥστε ἐν τέλει νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους ποὺ εἶχαν θέσει.

Θερμὲς εἶναι οἱ εὐχές μας καὶ πρὸς τοὺς μαθητὲς ποὺ δὲν ἔλαβαν μέρος στὶς ἐξετάσεις, ἐπιλέγοντας ἄλλες ὁδοὺς γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὰ ὄνειρά τους.

Προσευχόμαστε ὅλα τὰ παιδιά μας νὰ προχωρήσουν στὴ ζωή τους καλλιεργώντας τὰ χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα τὰ πλούτισε ὁ Θεὸς καὶ νὰ γίνουν καλὰ καὶ ἀγαθὰ μέλη τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ τόπου μας.

Ἂς ἀντικρύζουμε τὴ ζωὴ μὲ πίστη στὸν Θεό, μὲ ἐλπίδα καὶ μὲ ἀγάπη στὸν συνάνθρωπό μας δείχνοντας τὴν ἐμπιστοσύνη μας καὶ τὴν ἐκτίμησή μας στοὺς νέους ποὺ μὲ δυσκολίες ἀγωνίζονται νὰ κατακτήσουν τὸ μέλλον καὶ μᾶς δείχνουν πόσο ψηλὰ μποροῦμε νὰ φτάσουμε ὅταν εἴμαστε προσηλωμένοι στὸν σκοπό μας καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ πραγματοποιήσουμε τὰ ὄνειρά μας.

Θερμὰ συγχαρητήρια!

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2018

Μετ᾿ εὐχῶν διαπύρων

+ Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ