Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μεγάλη Δευτέρα Ἑσπέρας: Ὁ Θεὸς χαρίζει σὲ ὅλους ταλέντα. Ἂς τὰ ἀξιοποιήσουμε!

Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2021
Μεγάλη Δευτέρα Ἑσπέρας: Ὁ Θεὸς χαρίζει σὲ ὅλους ταλέντα. Ἂς τὰ ἀξιοποιήσουμε!

Μεγάλη Δευτέρα ἀπόψε καὶ ἡ Ἐκκλησία θυμίζει σὲ ὅλους μας τὰ τάλαντα, δηλαδὴ τὰ ταλέντα, μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς ἔχει κοσμήσει ὁ Θεός.

Κι εἶναι ἀλήθεια, ὅτι συχνὰ ἀναρωτιόμαστε ἂν ἔχουμε κάποιο ταλέντο καὶ ποιὸ εἶναι αὐτό. Σὲ αὐτὴ τὴν ἀπορία βρισκόμαστε γιατὶ θεωροῦμε ταλέντα μόνο τὶς ξεχωριστὲς ἱκανότητες κάθε ἀνθρώπου ποὺ ἐντυπωσιάζουν καὶ ἀποσποῦν τὴν προσοχὴ τῶν γύρω μας. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἔτσι. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει μοναδικὲς ἱκανότητες ποὺ πρέπει νὰ τὶς ἀξιοποιήσει. Μπορεῖ, γιὰ παράδειγμα, νὰ ἀπαλύνει τὸν πόνο τῶν ἄλλων καὶ νὰ δοξολογεῖ κάθε ἡμέρα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νὰ στηρίξει καὶ νὰ παρηγορήσει τὸν πλησίον του.

Μὴν πιστεύετε ὅσους προπαθοῦν νὰ σᾶς πείσουν ὅτι δὲν ἔχετε κάποιο ἰδιαίτερο ταλέντο. Κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει! Τὰ ποιὸ σημαντικὰ ταλέντα μας εἶναι ἐκεῖνα ποὺ δὲν φαίνονται:

Ποιὸς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ ἕναν καλὸ λόγο στὸν πονεμένο ἀδελφό του;

Ποιὸς δὲν μπορεῖ, ἄραγε, νὰ βοηθήσει αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀνάγκη νὰ ντυθεῖ;

Ποιὸς δὲν μπορεῖ νὰ συμπαρασταθεῖ στὸν ἄρρωστο, στὸν φυλακισμένο, σὲ αὐτὸν ποὺ πεινάει καὶ διψάει;

Ποιὸς δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ δίπλα σὲ αὐτὸν ποὺ εἶναι μόνος του;

Ἡ ἀγάπη, ὁ σεβασμός, ἡ φιλανθρωπία, ἡ μετάνοια, ἡ ταπείνωση, ἡ διάθεση προσφορᾶς εἶναι τὰ τάλαντα ποὺ μᾶς προσέφερει ὁ Θεός. Αὐτὰ τὰ ταλέντα ὅλοι μας ὀφείλουμε νὰ τὰ διαχειριστοῦμε μὲ σύνεση ὥστε νὰ τὰ καλλιεργήσουμε καὶ μὲ τὴν προσπάθειά μας νὰ τὰ πολλαπλασιάσουμε!

Ὁ Χριστὸς μᾶς ζητᾶ, ἀδελφοί μου, νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ νὰ αὐξήσουμε αὐτὸ μὲ τὸ ὁποῖο εὐλογηθήκαμε ἀπὸ τὸν Θεό. Πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε νὰ πολλαπλασιάσουμε «τουλάχιστον τὸ ἕνα τάλαντο» καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε γιὰ νὰ ἀνακουφίσουμε τὸν συνάνθρωπό μας. Μόνο τότε θὰ νιώσουμε πραγματικὴ χαρὰ γιὰ τὶς ἱκανότητές μας καὶ ἡ προσπάθεια νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου θὰ μεταμορφώσει τὴ ζωή μας.
Ἀμήν. Γένοιτο!

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ